Home

Welkom

Beste feestvierder

Een gemeente zonder verleden heeft noch een gezicht, noch een ziel. Vandaar dat ‘100 jaar
De Panne 1911-2011’ uitgegroeid is tot een bijzonder en verrassend project, dat nu bekroond
wordt met deze handige programmabrochure. Toegegeven, u hebt er even op moeten wachten,
maar uiteindelijk is het dan zo ver.

Niemand wou deze unieke verjaardag onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom sloegen het
gemeentebestuur, het verenigingsleven, Horeca, Unizo, Dvisie en vele andere partners de handen
in elkaar. Samen hebben ze een gevulde en gevarieerde activiteitenkalender samengesteld. Op de
website www.100jaardepanne.be vindt u trouwens de meest recente informatie.
Als schepen van Cultuur kan ik alleen maar toejuichen dat plaatselijke geschiedenis, (beeldende)
kunst, gastronomie, muziek, folklore, gebruiken, zang en letteren, maar ook het verenigingsleven en
het Pannese dialect de nodige aandacht krijgen in het feestgebeuren.

Ik hoop dat niet alleen de inwoners, maar ook de tweedeverblijvers en toeristen talrijk op de
activiteiten aanwezig zullen zijn om zo hun trouw aan onze gemeente en hun vertrouwen in haar
toekomst duidelijk te maken. Eén ding is zeker: onze kinderen zullen over 100 jaar op hun beurt
kunnen mijmeren over hoe het vroeger was…

Rest mij nog de aangename taak iedereen, maar dan ook iedereen, die tot het succes van deze
onderneming heeft bijdragen van harte te danken.

Aan de hand van deze programmabrochure wens ik u allen een schitterend feestjaar toe met veel
kijkgenot en ontdekkingsplezier. Of zoals ik het op z’n ‘Pannes’ zou zeggen: ‘Lat julder moar e ki
goeëd goan!’.

Namens het schepencollege,
Serge Van Damme
schepen van Cultuur